Komunikat końcowy z konferencji Europejskiego Forum dla Edukacji Religijnej w Szkołach EuFRES 2016 (niemiecki)