Nauczanie religii w szkole jako towarzyszenie w drodze do Emaus – społeczeństwo europejskie pomiędzy szybkimi przemianami a chrześcijańską tożsamością